Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đánh giá cao trong xây dựng Chính phủ điện tử

09/11/2019 07:09
Kiến Văn
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những đơn vị điển hình đang tập trung quyết liệt theo sự chỉ đạo của Thủ tướng trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Tại phiên chất vấn ngày 8/11 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, tham gia giải trình làm rõ thêm những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết quả triển khai thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng cho biết, Việt Nam đã triển khai Chính phủ điện tử từ năm 2000. Sau 20 năm, chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ và kết quả khích lệ.

Từ kết quả đó, Việt Nam đã được tổ chức Liên Hợp Quốc xếp thứ hạng 88/193 quốc gia, nền kinh tế và lãnh thổ. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách rất thẳng thắn nhiều kết quả mong đợi thì hiện nay chúng ta cơ bản nhất, quan trọng nhất và vấn đề mà sáng nay ĐBQH quan tâm là chúng ta chưa chưa đạt được xác định tầm quan trọng của việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng báo cáo tại Quốc hội.
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng báo cáo tại Quốc hội.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết ngày 1/7/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 36 về ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế.

Từ đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36. Tiếp đó, nhiệm kỳ này Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 17 ngày 07/3/2019, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2025. Trong Nghị quyết nhấn mạnh những nội dung Đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thứ nhất, phải xây dựng, hoàn thiện thể chế. Hiện nay, trong Nghị quyết Chính phủ đã giao cho các cơ quan xây dựng các Nghị định: Nghị định về ban hành quản lý và kết nối cơ sở dữ liệu, Nghị định bảo mật thông tin cá nhân, Nghị định về xác thực và định danh điện tử và giao cho Bộ Nội vụ sửa tiếp Nghị định 110 về văn thư lưu trữ để tiến tới lưu trữ điện tử, quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và thời điểm thích hợp thì Chính phủ sẽ nghiên cứu để trình Quốc hội ban hành Luật Chính phủ điện tử.

Thứ hai, sớm được ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0. Đây là nội dung rất quan trọng để các cơ quan, các nhà mạng sẽ căn cứ vào quy chuẩn, tiêu chuẩn để bảo đảm các phần mềm được kết nối.

Về hạ tầng công nghệ thông tin thì phải bảo đảm an ninh thông tin. Hạ tầng dùng chung, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hiện nay đã có cuộc cách mạng mở truyền số liệu các cơ quan của Đảng, Trung ương, chính quyền và đã có trục liên thông văn bản quốc gia gửi, nhận văn bản quốc gia…

Thứ ba , nền tảng dữ liệu Chính phủ điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu và dữ liệu mở để hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đã cơ bản hoàn thành. Chúng ta có cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, hiện Bộ Tài chính đang hoàn thiện.

Liên quan đến vấn đề cung cấp dịch vụ công, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải bảo đảm nguyên tắc “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, phục vụ cải cách hành chính là dẫn dắt và ứng dụng công nghệ thông tin là phương tiện”.

Do đó, để triển khai chủ động, thành công đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải triệt để tuân thủ nguyên tắc này.

Đồng thời, tập trung nguồn lực để tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cắt giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, lựa chọn những dịch vụ công thiết yếu để thực hiện trước.

Cuối tháng 11, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, có thể đưa một số các dịch vụ như nộp thuế doanh nghiệp, cấp đổi giấy phép lái xe trong nước và quốc tế, đăng ký khuyến mại, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thực hiện thông báo khuyến mại, ấp điện, hạ áp cấp điện trung áp và thu tiền điện thì sẽ thực hiện trong tháng 11 này.

Tiếp theo, quý I/2020 sẽ thực hiện cung cấp danh mục dịch vụ công thu thuế cá nhân, cấp đăng ký khai sinh, thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thu phí, lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, đăng ký giao dịch điện tử giao dịch bảo đảm, cấp phiếu lý lịch tư pháp...

Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh: "Văn phòng Chính phủ đánh giá rất cao sự phối hợp của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Bộ Công thương và các địa phương đang tập trung quyết liệt theo sự chỉ đạo của Thủ tướng".

Trong thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam liên tục nỗ lực triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về xây dựng Chính phủ điện tử.

Minh chứng gần nhất là Bảo hiểm xã hội Việt Nam được trao tặng giải thưởng về “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, tại Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á - ASSA 36, diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/9, tại Brunei.

Giải thưởng ASSA được khởi xướng vào năm 2015, nhằm chia sẻ những thành công của các tổ chức thành viên. Hiện tại, mỗi tổ chức có thể đăng ký một thực tiễn hiệu quả nhất và được trao giải theo mỗi hạng mục của Giải thưởng ASSA với 8 hạng mục: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi, dịch vụ khách hàng, truyền thông chiến lược, công nghệ thông tin, bao phủ bảo hiểm, quản lý tài chính, quản trị.

Tại hạng mục giải thưởng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vinh dự nhận giải với sản phẩm phát triển cách thức quản lý hệ thống thanh toán và giám sát khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với hệ thống Công nghệ thông tin của mình, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức kết nối với hơn 12.000 điểm khám chữa bệnh từ Trung ương đến địa phương.

Đồng thời, chuẩn hoá dữ liệu đầu vào; từ đó tạo thuận lợi cho việc quản lý, giám sát quy trình khám chữa bệnh, thanh toán giữa đơn vị khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Kiến Văn