Đinh Thị Như Thuỷ, Huế, Đại học Sư phạm Huế (1335)

11/05/2012 14:20
(GDVN) - Đinh Thị Như Thuỷ đến từ Huế và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Huế >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi