Đinh Thị Như Thuỷ, Huế, Đại học Sư phạm Huế (1335)

11/05/2012 14:20
(GDVN) - Đinh Thị Như Thuỷ đến từ Huế và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Huế >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đinh Thị Như Thuỷ, Huế,  Đại học Sư phạm Huế (1335) ảnh 1
Đinh Thị Như Thuỷ, Huế,  Đại học Sư phạm Huế (1335) ảnh 2
Đinh Thị Như Thuỷ, Huế,  Đại học Sư phạm Huế (1335) ảnh 3
Đinh Thị Như Thuỷ, Huế,  Đại học Sư phạm Huế (1335) ảnh 4
Đinh Thị Như Thuỷ, Huế,  Đại học Sư phạm Huế (1335) ảnh 5
Đinh Thị Như Thuỷ, Huế,  Đại học Sư phạm Huế (1335) ảnh 6
Đinh Thị Như Thuỷ, Huế,  Đại học Sư phạm Huế (1335) ảnh 7
Đinh Thị Như Thuỷ, Huế,  Đại học Sư phạm Huế (1335) ảnh 8
Đinh Thị Như Thuỷ, Huế,  Đại học Sư phạm Huế (1335) ảnh 9
Đinh Thị Như Thuỷ, Huế,  Đại học Sư phạm Huế (1335) ảnh 10