Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334)

11/05/2012 14:00
(GDVN) - Nghiêm Hải Yến đến từ Thái Nguyên và hiện đang là sinh viên của Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi