Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334)

11/05/2012 14:00
(GDVN) - Nghiêm Hải Yến đến từ Thái Nguyên và hiện đang là sinh viên của Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334) ảnh 1
Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334) ảnh 2

Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334) ảnh 3
Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334) ảnh 4
Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334) ảnh 5
Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334) ảnh 6
Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334) ảnh 7
Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334) ảnh 8
Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334) ảnh 9

Nghiêm Hải Yến, Thái Nguyên, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên (1334) ảnh 10