Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507)

17/05/2012 12:00
(GDVN) -Nguyễn Hải Hà,đến từ  Đà Nẵng, hiện đang hoc tại trường Cao Đẳng Kỹ thuật y tế 2 ĐN. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi