Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507)

17/05/2012 12:00
(GDVN) -Nguyễn Hải Hà,đến từ  Đà Nẵng, hiện đang hoc tại trường Cao Đẳng Kỹ thuật y tế 2 ĐN. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 1
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 2
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 3
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 4
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 5
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 6
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 7
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 8
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 9
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 10
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 11
Nguyễn Hải Hà, Đà Nẵng, CĐ Kỹ thuật y tế 2 ĐN (1507) ảnh 12