Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301)

12/04/2012 15:40
(GDVN) - Nguyễn Thị Thu Hà hiện đang là học sinh lớp 12 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi