Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301)

12/04/2012 15:40
(GDVN) - Nguyễn Thị Thu Hà hiện đang là học sinh lớp 12 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 1
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 2
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 3
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 4
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 5
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 6
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 7
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 8
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 9
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 10
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 11
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 12
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 13
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 14
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 15
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 16
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 17
Nguyễn Thị Thu Hà, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chư Sê - Gia Lai (301) ảnh 18