Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219)

08/05/2012 09:00
(GDVN) - Nguyễn Tuyết Ngân đến từ Hải Phòng và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Hải Phòng >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi