Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219)

08/05/2012 09:00
(GDVN) - Nguyễn Tuyết Ngân đến từ Hải Phòng và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Hải Phòng >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219) ảnh 1
Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219) ảnh 2
Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219) ảnh 3
Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219) ảnh 4
Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219) ảnh 5
Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219) ảnh 6
Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219) ảnh 7
Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219) ảnh 8
Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219) ảnh 9
Nguyễn Tuyết Ngân, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (1219) ảnh 10