Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"!

13/05/2012 20:49
Hải Phong (Tổng hợp từ internet)
(GDVN) - Ngày Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ (Tiếng Anh: Mother's Day) đương thời được khởi xướng bởi bà Anna Marie Jarvis tại thành phố Grafton, tiểu bang West Virgina, Hoa Kỳ, để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình. 
Theo truyền thống của Hoa Kỳ và đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay, Ngày Hiền Mẫu được tổ chức hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5. 
Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến bạn đọc bộ sưu tập những tấm thiệp dành tặng mẹ nhân Ngày của mẹ (13/5/2012). 
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 1
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 2
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 3
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 4
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 5
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 6
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 7
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 8
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 9
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 10
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 11

Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 12
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 13
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 14
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 15
Bộ sưu tập những tấm thiệp đẹp dành tặng "Ngày của Mẹ"! ảnh 16

Hải Phong (Tổng hợp từ internet)