“Bộ tứ” là gì mà ghê gớm thế?

“Bộ tứ” là gì mà ghê gớm thế?
(GDVN) - Từ số tiền bồi thường 7,2 tỷ vụ ông Chấn đến 23 tỷ vụ ông Phi, số tiền bồi thường cho một vụ án oan đã xác lập một kỷ lục mới trong lĩnh vực đền bù oan sai.