Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439)

15/05/2012 08:40
(GDVN) -Bùi Thanh Hà đến từ Hà Nội và hiện bạn đang là sinh viên trường Học viện Quản lý Giáo dục. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 1
Uớc mơ của Hà là một nhà phiên dịch tiếng Trung trong tương lai.
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 2
Hà thích nghe nhạc,đọc truyện ,lang thang cùng với bạn bè những lúc rảnh rỗi.
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 3
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 4
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 5
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 6
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 7
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 8
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 9
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 10
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 11
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 12
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 13
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 14
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 15
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 16
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 17
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 18
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 19
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 20
 Bùi Thanh Hà, Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục (1439) ảnh 21