Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641)

23/05/2012 07:30
(GDVN) - Bùi Thị Hoàng My sinh ngày 25/10/1992 đến từ Điện Biên hiện đang là sinh viên trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641) ảnh 1
Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641) ảnh 2
Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641) ảnh 3
Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641) ảnh 4
Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641) ảnh 5
Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641) ảnh 6
Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641) ảnh 7
Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641) ảnh 8
Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641) ảnh 9
Bùi Thị Hoàng My, Hà Nội, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (1641) ảnh 10