Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254)

09/05/2012 13:00
(GDVN) - Bùi Thị Thu Trang đến từ Hải Phòng và hiện đang là sinh viên của Trường ĐH Kinh tế quốc dân >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 1
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 2
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 3
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 4
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 5
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 6
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 7
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 8
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 9
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 10
Bùi Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Kinh tế quốc dân (1254) ảnh 11