Cả nước đang có 57.995 đơn vị sự nghiệp công lập với, 2,45 triệu viên chức

30/11/2017 07:16
Lại Cường
(GDVN) - Chiều 29/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã giới thiệu, phân tích Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ”.

Theo Phó Thủ tướng, hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập của Việt Nam đóng góp lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước, bảo đảm an sinh xã hội.

Cả nước đang có 57.995 đơn vị sự nghiệp công lập với, 2,45 triệu viên chức  ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (Ảnh: VPCP)

Tuy nhiên, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với hệ thống hành chính, doanh nghiệp, đoàn thể nên còn nặng tính bao cấp, “tâm lý trông chờ vào Ngân sách và Nhà nước”, đặc biệt là chất lượng dịch vụ công còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao, đa dạng của xã hội. Không những thế, tình trạng tham ô, lãng phí trong các đơn vị sự nghiệp công lập không phải là ít.

Hiện cả nước có 57.995 đơn vị sự nghiệp công lập với tổng biên chế khoảng 2,45 triệu viên chức, trong đó ngành y tế và giáo dục chiếm gần 70% tổng số biên chế. Chi lương cho các ơn vị sự nghiệp công lập  chiếm tới gần 40% tổng quỹ lương của Ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, chỉ có 123 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 1.934 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 12.968 đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên, 42.146 đơn vị do Ngân sách Nhà nước bảo đảm hoàn toàn hoạt động.

Với đòi hỏi của nhu cầu cuộc sống và việc Trung ương Đảng khoá XII ban hành Nghị quyết số 19 về các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng: “Thời điểm chín muồi của sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập đã tới. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ vừa cấp bách - phải làm ngay, vừa lâu dài đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền”.

Cả nước đang có 57.995 đơn vị sự nghiệp công lập với, 2,45 triệu viên chức  ảnh 2Có thể giảm chế độ, phụ cấp để tính gộp vào lương

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 19 không phải cắt xén đầu mối mà mục đích cao nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ công; xã hội hoá dịch vụ công không đi với thương mại hoá dịch vụ công, nhất là đối với giáo dục và y tế.

“Đặc biệt, mục tiêu của Nghị quyết là giảm các đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập và giảm biên chế hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước nhưng không có nghĩa là sẽ giảm số lượng biên chế sự nghiệp mà số lượng này có thể tăng lên khi các đơn vị sự nghiệp đã tự chủ được tài chính thì có quyền tuyển thêm biên chế để phục vụ cho hoạt động”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng khẳng định cùng với thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy Nhà nước thì hoàn toàn có thể thực hiện thành công cắt giảm các đầu mối, biên chế hưởng lương Ngân sách Nhà nước như Nghị quyết số 19 đã nêu.

Lại Cường