Cách mạng tháng Tám thành công, kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam

01/09/2018 07:07
Khánh Văn
(GDVN) - Đã 73 năm trôi qua, thế giới có nhiều thay đổi, đất nước Việt Nam ta đã sang một trang mới và đang phát triển đi lên.

LTS: Nhân dịp kỉ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công, tác giả Khánh Văn đã gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài viết chia sẻ về sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng này.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Trong những ngày này, cả dân tộc ta đang hướng về các sự kiện lịch sử của 73 năm về trước, hướng về những quyết sách sáng tạo, táo bạo của một Đảng non trẻ mới 15 tuổi nhưng đã đưa dân tộc ta thoát khỏi ách đô hộ của bọn thực dân Pháp, phát xít Nhật và giai cấp phong kiến lúc bấy giờ.

Đã 73 năm trôi qua, thế giới có nhiều thay đổi, đất nước đã sang một trang mới và đang phát triển đi lên.

Nhìn lại những sự kiện lịch sử, chúng ta càng cảm thấy tự hào về thế hệ cha ông mình và hiểu thêm trách nhiệm của những người đang sống hôm nay đối với dân tộc mình.

Sau khi phát xít Đức thất bại hoàn toàn trên các chiến trường Châu Âu (tháng 5/1945), phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện ở chiến trường Châu Á - Thái Bình Dương (tháng 8/1945) thì trên bán đảo Đông Dương bọn phát xít Nhật bắt đầu hoang mang, rệu rã.

Bọn tay sai mất hết tinh thần chiến đấu, đây là thời cơ nghìn năm có một để Đảng và nhân dân Việt Nam đứng lên giành chính quyền từ tay người Nhật.

Nắm bắt được thời cơ ấy, ngày 14 và 15/ 8/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Đảng toàn quốc tại Tân Trào (Tuyên Quang) để bàn bạc và đưa ra những quyết sách cho dân tộc.

Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào để thông qua những quyết sách lớn là minh chứng rõ nét thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Ảnh tư liệu
Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào để thông qua những quyết sách lớn là minh chứng rõ nét thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Ảnh tư liệu

Tại hội nghị này, Trung ương Đảng quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trên toàn quốc để giành chính quyền trước khi quân Đồng minh tiến vào Đông Dương.

Ngày 16/8/1945, Đại hội quốc dân khai mạc tại Tân Trào, tham gia hội nghị có 60 đại biểu của cả ba miền Bắc - Trung - Nam và một số đại biểu Việt kiều, các đoàn thể, tôn giáo trong cả nước.

Trong hội nghị này đã tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa và thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do ông Bác Hồ đứng đầu.

Sau đó, chính Người đã viết thư gửi đồng bào cả nước kêu gọi tổng khởi  nghĩa với những lời lẽ thống thiết để hiệu triệu cả nước đứng lên giành chính quyền:

Giờ quyết  định cho vận mệnh dân tộc đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng lên đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, của Hồ Chí Minh và thấm nhuần chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” nên một số tỉnh ở xa dù chưa nhận được chỉ thị của Trung ương Đảng vẫn chủ động nổi dậy giành chính quyền.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng từ 14/8 đến 28/8/1945 tất cả các địa phương trong cả nước đã giành được chính quyền, buộc bọn xâm lược phải chấp nhận nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và chúng ta đã xóa bỏ được chế độ phong kiến tồn tại suốt hàng ngàn năm trong lịch sử nước nhà.

Cách mạng tháng Tám thành công, kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam ảnh 2Cuộc cách mạng ý Đảng hợp lòng dân

Ngày 02/09/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn người dân nước Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn nêu rõ: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thực sự đã trở thành nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lâp ấy”.

Cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của độc lập, tự do, tạo thế và lực cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Từ đây, chúng ta đã vững vàng đương đầu với những khó khăn, những cuộc xâm lược của đế quốc sau này.

Bởi chúng ta đã có một Đảng lãnh đạo đúng đắn, kiên định vì mục tiêu xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, vì sự ấm no và hạnh phúc cho dân tộc.

Cách mạng tháng Tám cũng cho ta nhiều bài học quý giá.

Thứ nhất là bài học chớp thời cơ, chúng ta thấy được sự tan rã của bọn phát xít Nhật, sự mâu thuẫn của Nhật – Pháp để từ đó đứng lên giành chính quyền, hạn chế được sự tổn thất xương máu.

Thứ hai là bài học về tổ chức, vận động lực lượng, đoàn kết và thống nhất toàn dân tộc dưới ngọn cờ cách mạng.

Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chúng ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) lịch sử, chấn động địa cầu và buộc người Pháp phải rút khỏi Việt Nam sau gần một 100 năm đô hộ nước ta.

Cách mạng tháng Tám thành công, kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam ảnh 3Bài học về đại đoàn kết toàn dân trong Cách mạng tháng Tám

Chúng ta buộc người Mỹ bước vào bàn đàm phán để ký hiệp định Paris và cuối cùng là thống nhất đấ nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (30/4/1975).

Những mốc son ấy mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc.

Sau thắng lợi của các kháng chiến ở thế kỷ XX, đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới và thực hiện đổi mới đất nước vào năm 1986.

Từ đó đến nay, chúng ta đã mở cửa và hội nhập với thế giới, chúng ta đã tham gia nhiều tổ chức chính trị, kinh tế, tạo cho nước ta có môt vị thế trên trường quốc tế với phương châm:

Việt Nam muốn là bạn với các nước trên thế giới trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau”.

Chính vì vậy, Đảng - Nhà nước và nhân dân ta đã thu được những thành tựu đáng tự hào trong hơn 30 năm đổi mới.

Điều mà nhân dân mong muốn bây giờ đó là Đảng tiếp tục phát huy thế mạnh, phẩm chất của mình để chèo lái con thuyền đất nước trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp.

Người dân luôn theo Đảng, tin Đảng bởi trong những thời khắc cam go nhất thì Đảng luôn thể hiện được vai trò của mình. Nhất là trong thời gian qua đã có hàng loạt những cải cách về chính sách vĩ mô.  

Cờ hồng Tết Độc lập

Đảng đang nêu cao ngọn cờ chống tham nhũng, loại bỏ những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi đội ngũ để làm trong sạch đội ngũ cho Đảng.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 năm nay trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt đó là toàn Đảng, toàn dân đang tiến hành nhiều chủ trương, chính sách lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và đang gặt hái được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực.

Song, bên cạnh những cơ hội và vận hội cũng có nhiều thách thức đòi hỏi chúng ta - toàn dân tộc luôn phấn đấu để Việt Nam trở thành một nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Khánh Văn