Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ

14/07/2022 09:43
Theo TTXVN
GDVN- Chiến dịch Trị-Thiên năm 1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị và cuộc chiến đấu chống địch tái chiếm vùng giải phóng, bảo vệ Thành cổ là bản anh hùng ca bất tử...
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 1
 • Các chiến sỹ thông tin tại mặt trận bảo vệ thành cổ. (Ảnh: TTXVN)

 • Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 2

  Các chiến sỹ giải phóng sau một trận đánh tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 3

  Quân giải phóng tiêu diệt căn cứ Đầu Mầu, ngày 31/3/1972. (Ảnh: Đoàn Công Tính/TTXVN phát)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 4

  Đánh chiếm căn cứ pháo binh địch ở Tân Lâm, ngày 02/4/1972. (Ảnh: Đoàn Công Tính/TTXVN phát)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 5
 • Thu xe và pháo địch tại điểm cao 241. (Ảnh: Đoàn Công Tính/TTXVN phát)

 • Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 6

  Quân giải phóng Trị Thiên làm chủ điểm cao 544. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 7
 • Quân giải phóng Trị Thiên chiếm điểm cao 544 Pu Lơ, tiêu diệt Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 3 Ngụy. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 8

  Quân giải phóng cắm cờ chiến thắng trên Đồi Tròn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 9

  Sau khi giải phóng Đồi Tròn, quân giải phóng xông lên truy kích địch từ Đầu Mầu về điểm cao 241. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 10

  Quân giải phóng cắm cờ chiến thắng trên Đồi Tròn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 11

  Ngay loạt đạn đầu chính xác của pháo binh quân giải phóng, hầm chỉ huy địch tại căn cứ Đầu Mầu đã bốc cháy. (Ảnh: Đoàn Công TÍnh/TTXVN phát)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 12

  Căn cứ Tân Lâm bị tiêu diệt, ngày 2/4/1972. (Ảnh: Đoàn Công Tính/TTXVN phát)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 13

  Các chiến sỹ vận tải và dân công hỏa tuyến tiếp đạn cho mặt trận. (Ảnh: Đoàn Công Tính/TTXVN phát)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 14

  Quân giải phóng đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu. (Ảnh: Đoàn Công Tính/TTXVN phát)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 15

  Căn cứ địch ở Đầu Mầu bị dìm trong lửa đạn của pháo binh quân giải phóng Quảng Trị, ngày 31/3/1972. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 16

  Cờ giải phóng tung bay trên căn cứ địch ở thị trấn Đông Hà. (Ảnh: Văn Bang/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 17

  Quân giải phóng làm chủ Chi khu Cam Lộ của địch. (Ảnh: TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 18

  Quân giải phóng tiến vào giải phóng thị xã Quảng Trị. (Ảnh: Minh Trường/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 19

  Quân giải phóng đánh chiếm và làm chủ thị trấn Đông Hà. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 20

  Quân giải phóng tấn công và giải phóng hoàn toàn thị xã Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 21

  Quân giải phóng đánh chiếm căn cứ pháo binh địch ở Ái Tử. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 22

  Quân giải phóng xung phong đánh chiếm căn cứ Mai Lộc (4/1972). (Ảnh: Dương Đình Giác/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 23

  Quân giải phóng tiến vào thị trấn Đông Hà. (Ảnh: Văn Bang/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 24

  Căn cứ địch ở Động Toàn bị quân giải phóng tấn công bằng súng lớn. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 25

  Quân giải phóng tấn công Chi khu quân sự Gio Linh. (Ảnh: Hải Nam/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 26

  Cờ giải phóng tung bay trên điểm cao 544. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ ảnh 27

  Các chiến sĩ phòng không quân giải phóng Quảng Trị tiêu diệt máy bay Mỹ ngụy đến tiếp cứu. (Ảnh: Vương Cừ/TTXVN)

  Theo TTXVN