Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954)

29/04/2012 16:00
(GDVN) - Cao Ánh Vân đến từ Thừa Thiên Huế hiện đang học tại  THPT Chuyên Quốc Học Huế.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954) ảnh 1
Mình luôn vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ.
Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954) ảnh 2
Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954) ảnh 3
Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954) ảnh 4
Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954) ảnh 5
Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954) ảnh 6
Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954) ảnh 7
Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954) ảnh 8
Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954) ảnh 9
Cao Ánh Vân, Thừa Thiên Huế, THPT Chuyên Quốc Học Huế (954) ảnh 10