Nở rộ học thêm... thời vụ

Nở rộ học thêm... thời vụ
(GDVN) - Học sinh cần điểm, giáo viên cần tiền nên dù biết các em học thêm thời vụ, nhiều thầy cô vẫn chấp nhận dạy.

Phụ huynh đã biết sợ thành tích?

Phụ huynh đã biết sợ thành tích?
(GDVN) - Đừng lấy “con điểm” làm thước đo năng lực của con cái; đừng chạy điểm, xin điểm, quà cáp, đổi chác, mua điểm, tạo “tiền đề dối trá” cho con mình vào đời.

Học thêm thời vụ đã...vào mùa

Học thêm thời vụ đã...vào mùa
(GDVN) - Cứ gần thời gian thi học kì những học sinh này đều đăng kí đi học thêm để cải thiện kết quả. Thế nên các lớp học thêm vào thời điểm này luôn đông đến bất ngờ.