Chính phủ đang tiến hành xem xét xử lý các cá nhân sai phạm trong vụ Formosa

03/03/2017 12:05
Trinh Phúc
(GDVN) - "Đang xét trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, theo đúng quy định của pháp luật".

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ 1/3, trước dư luận quan tâm về quá trình xử lý kỷ luật các tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ xả thải gây ô nhiễm môi trường biển của Formosa, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng cho biết:

Liên quan đến Formosa, Kết luận của Ủy ban Trung ương, liên quan đến lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường:

Sau khi có thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc.

Tổ chức cá nhân liên quan đến sai phạm xả thải của Formosa ảnh hưởng đến môi trường biển của bốn tỉnh miền Trung.

Có một điều các cơ quan thực hiện hết sức nghiêm túc. Ban cán sự Đảng của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, cũng đã kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, cung cấp hồ sơ đầy đủ cho Ủy Ban kiểm tra Trung ương, và những thông báo kết luận liên quan đến tổ chức, cá nhân, có vi phạm và có kiểm điểm được nhân dân rất đồng tình.

Hay nói cách khác, đúng như lời của đồng chí Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Sự việc thông báo khuyết điểm của đồng chí Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự  và các đồng chí khác tiếp tục thực hiện theo các quy trình.

Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục thực hiện nội dung theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đó là ra soát, xem xét lại tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có vi phạm thì tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề này. Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về mặt chính quyền tiếp tục xem xét, xử lý báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương”.

Chính phủ đang tiến hành xem xét xử lý các cá nhân sai phạm trong vụ Formosa ảnh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng  ( Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Trước đó, Từ ngày 15 đến 17/02/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 11 và đã xem xét, kết luận các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ xả thải của Formosa như sau:

1- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân liên quan

Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2008-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát; để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt, chấp thuận thay đổi đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh địa điểm xả thải và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh.

Để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về đồng chí Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng với cương vị là người đứng đầu;

Đồng chí Bùi Cách Tuyến, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;

Đồng chí Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Đồng chí Mai Thanh Dung trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục thẩm định, đánh giá tác động môi trường và đồng chí Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật

Chính phủ đang tiến hành xem xét xử lý các cá nhân sai phạm trong vụ Formosa ảnh 2Ông Võ Kim Cự và nguyên tắc “4 chấm” của robot

2- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh các nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án; để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh.

Để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về đồng chí Võ Kim Cự trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban quản lý Khu kinh tế (2008-2010) và trách nhiệm của đồng chí Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng (2010-2016);

Các đồng chí Lê Đình Sơn, đồng chí Đặng Quốc Khánh, đồng chí Dương Tất Thắng và đồng chí Nguyễn Nhật trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh có phần trách nhiệm.

Chính phủ đang tiến hành xem xét xử lý các cá nhân sai phạm trong vụ Formosa ảnh 3

Ông Võ Kim Cự và nhiều cựu lãnh đạo Bộ Tài nguyên mắc vi phạm nghiêm trọng

 Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh các nhiệm kỳ trong thời gian từ 2005 -2016 đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án Formosa Hà Tĩnh.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đồng chí Võ Kim Cự, Hồ Anh Tuấn là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các đồng chí Lê Đình Sơn, đồng chí Đặng Quốc Khánh, đồng chí Dương Tất Thắng, đồng chí Nguyễn Nhật tổ chức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trinh Phúc