Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức Hội nghị BCĐ cải cách chính sách tiền lương

28/04/2023 10:32
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương năm 2023. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ trì Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2023.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Tập trung hoàn thiện 11 dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Tập trung hoàn thiện 11 dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết: Trong tháng 4/2023, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, song dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao như: Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, ngành, địa phương;

Hội thảo lấy ý kiến góp ý các bộ ngành, địa phương vào các dự thảo Nghị định về tinh giản biên chế; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Bên cạnh đó, Bộ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

Xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế về kết quả rà soát số liệu cụ thể về biên chế viên chức đang đảm nhiệm vị trí việc làm là công chức tại các bộ, ngành, địa phương....

Đồng thời, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (thay thế 04 Nghị định có liên quan); tham mưu ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045....

Trình 11 dự thảo Nghị định về công tác nội vụ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung, dồn sức để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Trong đó, tập trung hoàn thiện 11 dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành; hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành 07 Thông tư.

Chủ động phối hợp với Ủy ban Pháp luật Quốc hội và các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;

Tập trung tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đồng thời, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành; chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai Nghị quyết ngay sau khi Chính phủ ban hành.

Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương năm 2023 và Họp Ban Chỉ đạo Trung ương về việc xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập...

Tập trung tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, trong đó dự kiến các vấn đề nóng, thời sự, quan trọng mà đại biểu Quốc hội, cử tri, Nhân dân quan tâm chất vấn tại kỳ họp; kịp thời tham mưu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thuộc lĩnh vực Nội vụ, như: Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền;

Tham mưu chính sách về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; một số vấn đề liên quan đến tình hình sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, vấn đề đạo đức công vụ của công chức trong thi hành công vụ, nhất là trong hoạt động dịch vụ công...

Triển khai đầy đủ nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đảm bảo tiến độ chất lượng và thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, nỗ lực phấn đấu, cải thiện chỉ số cải cách thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ xứng đáng vai trò tiên phong, gương mẫu...

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ