Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

29/12/2017 07:00
Trúc Diệp
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tăng cường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.
Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới sức khỏe người cao tuổi. ảnh: TTXVN.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ủy ban Quốc gia.

Năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện luật, các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi đạt được nhiều kết quả.

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 1,6 triệu người cao tuổi thuộc diện chính sách; hơn 1,15 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, trong đó có 18.880 người từ 100 tuổi; 912.357 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; hơn 1,27 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi chăm sóc sức khỏe; 61.609 lượt người cao tuổi bị bệnh nặng đã được nhân viên y tế đến nhà chăm sóc; 202.377 lượt người cao tuổi được phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng...

Nhiều địa phương đã triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động vì người cao tuổi” với nhiều hoạt động hỗ trợ, chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, khó khăn; nhiều hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ đã thu hút trên 3 triệu người cao tuổi tham gia; 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt đề án/kế hoạch nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người cao tuổi.

Tuy nhiên, một số nơi cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện chính sách pháp luật đối với người cao tuổi, thiếu quan tâm, chỉ đạo, chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể, chưa chủ động bố trí kinh phí và triển khai thực hiện...

Chủ đề năm 2018 là “xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi;

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với các cấp, các ngành, toàn xã hội về luật pháp, chính sách đối với người cao tuổi; đồng thời thông qua truyền thông nhằm huy động xã hội hóa để chăm sóc người cao tuổi;

Tiếp tục triển khai chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 và đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Hội người cao tuổi Việt Nam có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật; các chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi và trợ giúp xã hội.

Bộ Y tế khẩn trương có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai việc thành lập khoa lão; chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo quy định của Luật người cao tuổi.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện luật, chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020, các đề án, dự án thuộc chương trình, các chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Trung ương Hội người cao tuổi phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”, Chương trình: “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới”, “Tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo”...

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

Trúc Diệp