Ấu trùng (7): Đã đánh... hơi lại còn vui thái quá!

18/09/2011 13:42 M.M st
(GDVN) - Xem ra sự cố vô tình... đánh hơi của ấu trùng vàng không tai hại bằng sự vui sướng thái quá của ấu trùng đỏ.
M.M st