Ấu trùng - Larva: Mùa hè "cháy bỏng"

08/08/2012 14:27 TL (st)
(GDVN) - Bộ đôi ấu trùng Larva trở lại và ăn hại như xưa.
TL (st)