Chuyện "siêu hài" về heo và sói

10/12/2011 09:29 (Sưu tầm)
(GDVN) - Ba con heo, heo A tên là "Ai", heo B tên là "Ở Đâu", heo C tên là "Cái Gì" .

Có một hôm, heo A và heo B đứng trước cửa, heo C thì ở trên gác. Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng, thế là chạy lại trước mặt heo A, giả đò hỏi chuyện...

 Sói : mày là ai ??

 Heo A : uh !!

 Sói : cái gì ??

 Heo A : cái gì trên gác

 Sói : tao hỏi mày tên gì ??

 Heo A : tôi là ai !!

Sói lại quay sang hỏi heo B...

 Sói : mày là ai ??

 Heo B : tôi ko phải là ai , nó là ai (chỉ sang heo A)

 Sói : mày quen nó ??

 Heo B : uh

 Sói : nó là ai ??

 Heo B : đúng thế

 Sói : cái gì ??

 Heo B : cái gì trên gác

 Sói : ở đâu ??

 Heo B : ở đâu là tôi

 Sói : ai ???

 Heo B : nó là ai !! (lại chỉ sang heo A)

 Sói : sao tao biết đc .

 Heo B : ông tìm "ai" ??

 Sói : cái gì ??

 Heo B : cái gì trên gác .

 Sói : ở đâu ??

 Heo B : là tôi .

 Sói : ai ??

 Heo B : tôi ko phải là ai , nó là ai (tiếp tục chỉ sang heo A)

 Sói : trời ơi !!

 Heo A+B : "trời ơi" là ba của chúng tôi

 Sói : cái gì là ba của chúng mày à ??

 Heo B : không phải

 Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát: tại sao...???

 Heo A+B : ông quen ông nội chúng tôi hả ??

 Sói : cái gì ??

 Heo A : cái gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tôi

 Sói : tại sao ??

 Heo A : đúng rồi

 Sói : cái gì ??

 Heo A : không , cái gì ở trên gác

 Sói : ai ??

 Heo A : tôi là ai

 Sói : mày là ai ??

 Heo A : uh , tôi là ai

 Sói : cái gì ??

 Heo A+B : nó trên gác

 ... Sói cắn lưỡi tự sát

(Sưu tầm)