Vỡ bụng cười vì đôi bạn ấu trùng (2): Thấy bở mài... mãi!

13/09/2011 14:09 M.M st
(GDVN) - Bài học rút ra là: nên điều độ, biết điểm dừng, đừng như đôi bạn ấu trùng này các bạn nhé!
M.M st