Vỡ bụng cười vì đôi bạn ấu trùng: Động đất

13/09/2011 12:08 M.M st
(GDVN) - Trong hoàn cảnh này mới biết thế nào là tình thâm nghĩa nặng!
M.M st