Có 8 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc

22/05/2019 07:13
Trinh Phúc
(GDVN) - Để có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, các cô thầy cần biết nơi mình tham gia thi có thuộc danh sách đơn vị được Bộ cấp phép.

Cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ tại thời điểm 15/5/2019 theo chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 23/2017/TT –BGD ĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, đến thời điểm ngày 15/5 có 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

Có 8 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc ảnh 1

Và 5 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Có 8 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc ảnh 2
Trinh Phúc