Phòng chống HIV/AIDS: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

Phòng chống HIV/AIDS: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền
(GDVN) - Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động nhằm chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS, tỉnh Quảng Bình còn đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở địa phương.