Đàm Thanh Bình, Hà Nội, ĐH Sư Phạm 2 (859)

27/04/2012 08:00
(GDVN) -Đàm Thanh Bình đến từ Hà Nội và hiện đang học trường ĐH Sư Phạm 2>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Đàm Thanh Bình, Hà Nội, ĐH Sư Phạm 2 (859) ảnh 1
 Đàm Thanh Bình, Hà Nội, ĐH Sư Phạm 2 (859) ảnh 2
 Đàm Thanh Bình, Hà Nội, ĐH Sư Phạm 2 (859) ảnh 3
 Đàm Thanh Bình, Hà Nội, ĐH Sư Phạm 2 (859) ảnh 4
 Đàm Thanh Bình, Hà Nội, ĐH Sư Phạm 2 (859) ảnh 5
Mình là người vui vẻ, hòa đồng, nhất định sẽ trở thành một cô giáo dạy tốt, được các em học sinh yêu quý.
 Đàm Thanh Bình, Hà Nội, ĐH Sư Phạm 2 (859) ảnh 6
 Đàm Thanh Bình, Hà Nội, ĐH Sư Phạm 2 (859) ảnh 7
 Đàm Thanh Bình, Hà Nội, ĐH Sư Phạm 2 (859) ảnh 8
 Đàm Thanh Bình, Hà Nội, ĐH Sư Phạm 2 (859) ảnh 9