Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63

04/04/2012 14:48
(GDVN) - Đặng Nữ Tài Thu đến từ huyện Yên Thành, Nghệ An hiện đang là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát Môi trường >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 1
Phương châm sống của Tài Thu là: "Dù bạn không xinh, dù bạn không cao, dù bạn không hoàn thiện nhưng bạn là bạn, không là bản sao của bất kỳ ai".
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 2
Tài Thu tham gia cuộc thi muốn mọi người biết rằng: "Con gái cảnh sát không khô khan như mọi người vẫn nghĩ".
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 3
Sở thích của Tài Thu là nghe rap, kpop.
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 4
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 5
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 6
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 7
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 8
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 9
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 10
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 11
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 12
Đặng Nữ Tài Thu, số báo danh 63 ảnh 13