Đặng Thị Huyền Trang, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1505)

17/05/2012 11:20
(GDVN) - Đặng Thị Huyền Trang đến từ Thái Bình và hiện đang là học sinh của Trường THPT Bắc Đông Quan >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đặng Thị Huyền Trang, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1505) ảnh 1
Đặng Thị Huyền Trang, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1505) ảnh 2
Đặng Thị Huyền Trang, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1505) ảnh 3
Đặng Thị Huyền Trang, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1505) ảnh 4
Đặng Thị Huyền Trang, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1505) ảnh 5
Đặng Thị Huyền Trang, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1505) ảnh 6
Đặng Thị Huyền Trang, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1505) ảnh 7
Đặng Thị Huyền Trang, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1505) ảnh 8
Đặng Thị Huyền Trang, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1505) ảnh 9