Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247)

09/05/2012 10:40
(GDVN) - Đặng Thị Thùy Linh đến từ Thái Nguyên và hiện đang là sinh viên của Trường  ĐH Khoa học - Đại học Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247) ảnh 1
Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247) ảnh 2
Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247) ảnh 3
Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247) ảnh 4
Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247) ảnh 5
Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247) ảnh 6
Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247) ảnh 7
Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247) ảnh 8
Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247) ảnh 9
Đặng Thị Thùy Linh, Thái Nguyên, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên (1247) ảnh 10