Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842)

26/04/2012 22:20
(GDVN) - Đào Ngân Hạnh đến từ Hải Phòng và hiện đang là học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 1
Hạnh là một cô gái hơi nghịch một chút nhưng cô ấy vẫn là cô học trò ngoan, chăm chỉ, biết nghe lời cha mẹ, được bạn bè yêu thương
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 2
Hạnh rất thích cuộc thi này. Đến với cuộc thi này không phải vì muốn giải thưởng. Điều quan trọng là Hạnh muốn học hỏi và cọ sát với các thí sinh khác trong cuộc thi. Hạnh sẽ có thêm kinh nghiệm và biết khả năng mình đến đâu
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 3
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 4
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 5
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 6
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 7
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 8
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 9
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 10
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 11
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 12
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 13
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 14
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 15
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 16
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 17
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 18
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 19
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 20
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 21
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 22
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 23
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 24
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 25
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 26
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 27
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 28
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 29
Đào Ngân Hạnh, Hải Phòng, THPT Lê Quý Đôn (842) ảnh 30