Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726)

26/05/2012 08:00
(GDVN) - Đào Thị Kim Liên đến từ Hải Phòng và hiện đang là học sinh trường THPT Thủy Lợi >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 1
Kim Liên là cô gái hay cười, rất đam mê ca hát, ước mơ: trở thành người nghệ sĩ
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 2
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 3
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 4
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 5
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 6
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 7
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 8
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 9
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 10
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 11
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 12
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 13
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 14
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 15
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 16
Đào Thị Kim Liên, Hải Phòng, THPT Thủy Lợi (1726) ảnh 17