Chất lượng camera của iPhone qua các thời kỳ

26/10/2011 17:20 Theo Campl.us, Tinhte
Trong bài so sánh này, tác giả chọn 2 cảnh chụp, một cảnh chụp gần (Macro) để kiểm tra độ chi tiết của ảnh và một cảnh chụp phong cảnh ngoài trời.
Theo Campl.us, Tinhte