Trên tay iPhone 4S

15/10/2011 10:30 Theo Tinhte
iPhone 4S vẫn rất tuyệt vời như iPhone 4, máy cứng cáp và chắc chắn, màn hình đẹp và mịn, phản ứng của máy rất tốt.

Theo Tinhte