Đinh Thị Ngọc Lan, Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (1818)

30/05/2012 13:00

(GDVN) - Đinh Thị Ngọc Lan đến từ Ninh Bình hiện đang là học sinh trường THPT Gia Viễn B >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Đinh Thị Ngọc Lan, Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (1818) ảnh 1
Đinh Thị Ngọc Lan, Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (1818) ảnh 2
Đinh Thị Ngọc Lan, Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (1818) ảnh 3
Đinh Thị Ngọc Lan, Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (1818) ảnh 4
Đinh Thị Ngọc Lan, Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (1818) ảnh 5
Đinh Thị Ngọc Lan, Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (1818) ảnh 6
Đinh Thị Ngọc Lan, Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (1818) ảnh 7
Đinh Thị Ngọc Lan, Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (1818) ảnh 8
Đinh Thị Ngọc Lan, Ninh Bình, THPT Gia Viễn B (1818) ảnh 9