Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851)

31/05/2012 19:00
(GDVN) -Đinh Thị Nhung đến từ Ninh Bình và hiện bạn đang là sinh viên trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 1
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 2
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 3
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 4
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 5
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 6
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 7
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 8
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 9
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 10
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 11
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 12
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 13
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 14
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 15
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 16
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 17
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 18
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 19
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 20
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 21
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 22
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 23
Đinh Thị Nhung, Ninh Bình, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (1851) ảnh 24