Đỗ Thị Bích Huyền, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1393)

13/05/2012 08:40
(GDVN) - Đỗ Thị Bích Huyền đến từ TP. Hồ Chí Minh hiện đang học tại Đại Học Sài Gòn.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Đỗ Thị Bích Huyền, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1393) ảnh 1
 Đỗ Thị Bích Huyền, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1393) ảnh 2
 Đỗ Thị Bích Huyền, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1393) ảnh 3
 Đỗ Thị Bích Huyền, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1393) ảnh 4
 Đỗ Thị Bích Huyền, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1393) ảnh 5