Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545)

18/05/2012 13:20

(GDVN)-Đỗ Thị Kim Duyên đến từ Nam Định hiện là sinh viên năm 2 trường Cao Đẳng Truyền hình

>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545) ảnh 1
Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545) ảnh 2
Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545) ảnh 3
Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545) ảnh 4
Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545) ảnh 5
Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545) ảnh 6
Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545) ảnh 7
Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545) ảnh 8
Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545) ảnh 9
Đỗ Thị Kim Duyên, Hà Nội, Cao Đẳng Truyền hình (1545) ảnh 10