Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527)

18/05/2012 07:00
(GDVN)- Đỗ Thị Luyện đến từ Hải Phòng và hiện đang học tại THPT Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 1
Đỗ Thị Luyện là một cô gái yêu đời, yêu nghệ thuật ca hát. Cô bé ước mơ trở thành một ca sĩ.
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 2
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 3
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 4
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 5
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 6
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 7
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 8
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 9
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 10
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 11
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 12
Đỗ Thị Luyện, Hải Phòng, THPT Thủy Sơn (1527) ảnh 13