Đỗ Thị Thu Thảo, Thái Bình, CĐ Công Nghiệp Hưng Yên (1227)

08/05/2012 13:00
(GDVN) -Thí sinh Đỗ Thị Thu Thảo đến từ Thái Bình, hiện là sinh viên trường CĐ Công Nghiệp Hưng Yên. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đỗ Thị Thu Thảo, Thái Bình, CĐ Công Nghiệp Hưng Yên (1227) ảnh 1
Đỗ Thị Thu Thảo, Thái Bình, CĐ Công Nghiệp Hưng Yên (1227) ảnh 2
Đỗ Thị Thu Thảo, Thái Bình, CĐ Công Nghiệp Hưng Yên (1227) ảnh 3
Đỗ Thị Thu Thảo, Thái Bình, CĐ Công Nghiệp Hưng Yên (1227) ảnh 4
Đỗ Thị Thu Thảo, Thái Bình, CĐ Công Nghiệp Hưng Yên (1227) ảnh 5
Đỗ Thị Thu Thảo, Thái Bình, CĐ Công Nghiệp Hưng Yên (1227) ảnh 6
Đỗ Thị Thu Thảo, Thái Bình, CĐ Công Nghiệp Hưng Yên (1227) ảnh 7
Đỗ Thị Thu Thảo, Thái Bình, CĐ Công Nghiệp Hưng Yên (1227) ảnh 8