Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203)

07/05/2012 17:00
(GDVN) - Đỗ Thị Thúy Nga đến từ TP. Hồ Chí Minh hiện đang học tại Đại Học Sài Gòn. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 1
Mình là một người năng động, hòa đồng và đặc biệt là rất nhiệt tình trong các hoạt động của trường và lớp.
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 2
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 3
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 4
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 5
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 6
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 7
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 8
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 9
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 10
Đỗ Thị Thúy Nga, TP. Hồ Chí Minh, Đại Học Sài Gòn (1203) ảnh 11