Những khúc tráng ca bên đường dây 500kV

Những khúc tráng ca bên đường dây 500kV
(GDVN) - Từ khi phôi thai ý tưởng đến ngày “đường điện thống nhất”, câu chuyện của người trong cuộc của Đường dây 500kV mãi là niềm tự hào cho ngành truyền tải điện.