Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312)

10/05/2012 19:00
(GDVN) - Dương Thị Trang đến từ Thái Nguyên, sinh viên trường CĐ Kinh Tế - Tài Chính Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 1
Trang là cô gái có tính cách, năng động đầy cá tính và luôn luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người. Trang luôn muốn những nụ cười, những niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ đến với những người xung quanh Trang. Trang sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng cộng với mục tiêu và phương pháp tốt để là người thành công
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 2
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 3
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 4
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 5
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 6
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 7
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 8
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 9
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 10
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 11
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 12
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 13
 Dương Thị Trang, Thái Nguyên, CĐ KT Tài Chính Thái Nguyên (1312) ảnh 14