Ảnh: Trực thăng tấn công KA-52 trong nhà chứa máy bay

(GDVN) - Một số hình ảnh về trực thăng tấn công KA-52 của Không quân Nga chụp trong một nhà chứa máy bay không được tiết lộ địa điểm đã được 1 thành viên của mạng blog livejournal đăng tải.
Trực thăng tấn công KA-52 trong nhà chứa máy bay
Trực thăng tấn công KA-52 trong nhà chứa máy bay
Trực thăng tấn công KA-52 và các bệ rocket không điều khiển trong nhà chứa máy bay
Trực thăng tấn công KA-52 trong nhà chứa máy bay
Trực thăng tấn công KA-52 và một chiếc K-32T trong nhà chứa máy bay
Trực thăng tấn công KA-52 trong nhà chứa máy bay
Trực thăng tấn công KA-52 trong nhà chứa máy bay
Trực thăng tấn công KA-52 trong nhà chứa máy bay
Đang tải tin...