TS Nguyễn Xuân Thủy: "May mà Hà Nội dừng, không làm bến xe tạm"

TS Nguyễn Xuân Thủy: "May mà Hà Nội dừng, không làm bến xe tạm"
(GDVN) - "74 tỷ đồng đổ ra làm bến xe dùng tạm 6-7 năm thì quá lãng phí, trong khi đất nước ta còn nghèo, Thủ đô cũng chẳng phải giàu có gì, tiêu một hào cũng phải suy xét cẩn trọng, vì đó là tiền mồ hôi nước mắt của dân, chứ không phải ở trên trời rơi xuống".